Lees dit.....

Graag het Formulier duidelijk invullen:

Vermeld duidelijk u Naam. Anders kunnen wij niets versturen

De categorieën zijn onder voorbehoud van wijziging.

Tijdens de quiz mag je gebruik maken van alle soorten hulpmiddelen die je maar kunt bedenken. Computers, lap-tops, rekenmachines, telefoons, buren, familie, vrienden, bekenden, boeken, tijdschriften, etcetera, etcetera. Alles is toegestaan.

De antwoorden op de vragen dienen duidelijk te worden ingevuld. Niet of slecht leesbare antwoorden krijgen geen punten!

Als er na de puntentelling sprake is van een gelijke eindstand, dan is het tijdstip van inleveren bepalend.

Per persoon kunt u 2 keer een Form indienen, Er is dus éen herkansing

De quiz vragen is verbonden aan een Form systeem, Deze zorgt er voor dat alle deelnemers gelijke kansen krijgen. Aan het einde van de periode geeft het systeem de dest-betrevende Winnaar van de Maand

WIN..Win....Win jij de taart van de Maand

De organisatie van de Radio-Explosion Quiz kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook.Wijzigingen onder voorbehoud. Aan deze quiz kunnen geen rechten worden ontleed...